Children
Waiting for Sponsors

Children Waiting for Sponsors
Many children wait for a sponsor who together with a foster family will change their lives.  The children shown below are waiting.  You can sponsor one of these children by clicking on the picture.  If you would like to sponsor several of the children or would like to make other sponsorship or payment  arrangements please contact us at info@grace-hope.org and we will be happy to support you. 
   
 
 
  

All Orphanages

* Indicates that the child
   has special needs
Hunter Zheng *
Anna Zheng *
Daniel Wu *
Zern Zeng
Wade Min *
Fanny Lin *
Emma Zheng *
Sophia Zheng *
Ava Zheng *
Mia Zhou *
Abigail Zhou *
Emily Zhou *
Charlotte Zhou *
Madison Zhou *
Amelia Zhou *
Sofia Zhou *
Evelyn Zhou *
Avery Zhou *
Chloe Zhou *
daisy Hua *
Cliff Hua *
Elvis Yu *
Edgar Hua *
Jacob Jin *
Levi Liu *
Jayden Shi *
John Shi *
Sebastian Wang *
Julian Wang *
Isaac Wu *
Jaxon Xiong *
Joshua Zhang *
Vinson Zhang *
Samuel Zheng *
Fred Zheng *
Owen Zheng *
Fox Zheng *
Ryan Zheng *
Jardan Zheng *
Logan Zheng *
Jackson Zheng *
Jonathan Zheng *
Luke Zheng *
Jeremy Zheng *
Joseph Zheng *
Noah Zheng *
Garry Zheng *
Jessie Zheng *
Joey Zheng *
Michael Zheng *
Mike Zheng *
Mason Zheng *
Anthony Zheng *
Matthew Zheng *
Hemingway Zheng *
Isaiah Zheng *
Alexander Zheng *
Simon Zheng *
Nathan Zheng *
Joy Zheng *
Ken Zheng *
Ethan Zheng *
Eason Zheng *
Jay Zheng *
Carter Zheng *
Liam Zheng *
Oliver Zheng *
Isabella Zhou *
Andy Shi *
Bober Wu *
Glenn Zheng *
Timothy Zheng *
Mickey Zheng *
Aiden Zheng *
Steven Zheng *
Jack Zheng *
Jody Zheng *
Juna Zheng *
Justin Zheng *
Zoey Zhou *
Ellie Zhou *
Ben Zheng *