orphan

Love

These communities have
children waiting for sponsors

Guangxi: Nanning (25)
Guangxi: Qinzhou (1)
Henan: Zheng Zhou CWI (43)

Children
Waiting for Sponsors

Children Waiting for Sponsors
Many children wait for a sponsor who together with a foster family will change their lives.  The children shown below are waiting.  You can sponsor one of these children by clicking on the picture.  If you would like to sponsor several of the children or would like to make other sponsorship or payment  arrangements please contact us at info@grace-hope.org and we will be happy to support you. 
   
 
 
  

All Orphanages

* Indicates that the child
   has special needs
Sophia Zheng *
Ava Zheng *
Mia Zhou *
Abigail Zhou *
Sofia Zhou *
Jacob Jin *
Jayden Shi *
John Shi *
Julian Wang *
Jaxon Xiong *
Vinson Zhang *
Samuel Zheng *
Fred Zheng *
Fox Zheng *
Ryan Zheng *
Jardan Zheng *
Logan Zheng *
Jackson Zheng *
Jonathan Zheng *
Luke Zheng *
Joseph Zheng *
Garry Zheng *
Jessie Zheng *
Joey Zheng *
Michael Zheng *
Mike Zheng *
Mason Zheng *
Anthony Zheng *
Hemingway Zheng *
Isaiah Zheng *
Alexander Zheng *
Simon Zheng *
Nathan Zheng *
Joy Zheng *
Ethan Zheng *
Eason Zheng *
Liam Zheng *
Andy Shi *
Timothy Zheng *
Steven Zheng *
Jack Zheng *
Ellie Zhou *
Eric Zheng *
Jewell Jin *
Bradley Xia *
Zane Xia *
Curtis Xia *
Hayes Xia *
Jose Xia *
Hailey Xia *
Jayne Xia *
Kemp Xia *
Yaffa Xia *
Farman Xia *
Rosabel Xia *
Raina Xia *
Galen Xia *
Jeremy Xia *
Stella Xia *
Jeannie Xia *
Taffy Xia *
Zale Xia *
Bailee Yuan *
Bryson Yuan *
Qamra Yuan
Yuki Yuan *
Winifred Xia
Yuliya Xia
Liz Min *