orphan

Love

These communities have
children waiting for sponsors

Guangxi: Nanning (22)
Henan: Zheng Zhou CWI (33)

Children
Waiting for Sponsors

Children Waiting for Sponsors
Many children wait for a sponsor who together with a foster family will change their lives.  The children shown below are waiting.  You can sponsor one of these children by clicking on the picture.  If you would like to sponsor several of the children or would like to make other sponsorship or payment  arrangements please contact us at info@grace-hope.org and we will be happy to support you. 
   
 
 
  

Guangxi: Nanning, Nanning

* Indicates that the child
   has special needs
Curtis Xia *
Hayes Xia *
Jayne Xia *
Kemp Xia *
Rosabel Xia *
Raina Xia *
Galen Xia *
Jeremy Xia *
Taffy Xia *
Zale Xia *
Bryson Yuan *
Winifred Xia
Yuliya Xia
Posy Xia *
Zane Xia *
Yuki Yuan *
Ballee Yuan *
Jose Xia *
Yaffa Xia *
Jacqueline Yuan *
Jamie Jin *
Farman Xia *