Children
Waiting for Sponsors

Children Waiting for Sponsors
Many children wait for a sponsor who together with a foster family will change their lives.  The children shown below are waiting.  You can sponsor one of these children by clicking on the picture.  If you would like to sponsor several of the children or would like to make other sponsorship or payment  arrangements please contact us at info@grace-hope.org and we will be happy to support you. 
   
 
 
  

Henan: Zheng Zhou CWI , Zheng Zhou

* Indicates that the child
   has special needs
Emma Zheng *
Sophia Zheng *
Mia Zhou *
Abigail Zhou *
Emily Zhou *
Sofia Zhou *
Avery Zhou *
Chloe Zhou *
Jacob Jin *
Jayden Shi *
John Shi *
Julian Wang *
Jaxon Xiong *
Vinson Zhang *
Samuel Zheng *
Fred Zheng *
Fox Zheng *
Ryan Zheng *
Jardan Zheng *
Logan Zheng *
Jackson Zheng *
Jonathan Zheng *
Luke Zheng *
Joseph Zheng *
Garry Zheng *
Jessie Zheng *
Joey Zheng *
Michael Zheng *
Mike Zheng *
Mason Zheng *
Anthony Zheng *
Matthew Zheng *
Hemingway Zheng *
Isaiah Zheng *
Alexander Zheng *
Simon Zheng *
Nathan Zheng *
Joy Zheng *
Ethan Zheng *
Eason Zheng *
Jay Zheng *
Carter Zheng *
Liam Zheng *
Andy Shi *
Timothy Zheng *
Steven Zheng *
Jack Zheng *
Juna Zheng *
Justin Zheng *
Ellie Zhou *
Eric Zheng *